Grants

Grants

Synthesis of DNA encoded libraries utilizing innovative methods for the production and identification of new molecules as potential
drug substances

Kedvezményezett neve: ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zrt.
Projekt azonosítószáma:
2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00070
Szerződött támogatás összege:
263.742.508 Ft
Támogatás mértéke:
60.65%
Projekt tervezett befejezési dátuma:
2021.12.31.
Projekt címe:
DNS kódolt molekulakönyvtárak előállítása innovatív módszerek alkalmazásával új potenciális gyógyszer hatóanyagok előállítása és azonosítása céljából

Projekt tartalmának bemutatása: A gyógyszerkémia és a biokémia alapvető kihívása olyan kisméretű gyógyszerszerű molekulák azonosítása, amelyek fiziológiailag releváns célfehérjékhez kötődnek és biológiai aktivitást váltanak ki. A gyógyszerkutatási program sikeréhez tehát alapvetően fontos, hogy olyan szűrési technológiákat fejlesszünk, melyek lehetővé teszik a célfehérjéhez kötődő kismolekulák gyors és hatékony azonosítását miközben viszonylag nagy kémiai teret pásztázunk át. A DNS-kódolt vegyületkönyvtárak (továbbiakban: DEL, ami a DNA-encoded compound library) egy validált technológia, amely alatt olyan vegyületek gyűjteményét értjük, melyben az egyes vegyületek építőelemei kovalensen kötődnek amplifikálható DNS szekvenciákhoz, mellyel, mint egy kémiai vonalkóddal egyértelműen beazonosíthatók a biológiai szűrést követően az aktív vegyületek. Ellentétben a leggyakrabban alkalmazott nagy áteresztőképességű szűrési (HTS) technikával, mely során a vegyületeket egyesével teszteljük, a DEL sokkal gazdaságosabb, mivel lehetőség nyílik a könyvtár összes tagjának egyidejű szűrésére. A könyvtárak fagyasztott aliquotokként (nagyszámban szétosztott kismintákként) tárolhatók egy Eppendorf csőben, és később számos fehérjével szemben tesztelhetők. A DEL könyvtárakat elegendő nanomól mennyiségekben előállítani, ugyanis ennyi is elegendő több ezer szűrés végrehajtásához. (FEBS Lett. 592 (2018) 2168–2180.; ACS Med. Chem. Lett. 9 (2018) 408–410.)

DESIGN OF NOVEL PEPTIDE DRUG CONJUGATE WARHEADS AS NOVEL POTENTIAL
ANTICANCER AGENTS

Kedvezményezett neve:

Eötvös Lóránd University as consortium leader (ELTE)

ComInnex as consortium member (CIX)

Semmelweis University as consortium member (SE)

Projekt azonosítószáma: NVKP_16-1-2016-0036
Szerződött támogatás összege: 1.019.321.884 Ft
Támogatás mértéke: 93,33 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31
Projekt címe: Magas mortalitású tumorous betegségek célzott kezelésére alkalmas biokonjugátumok és moduljaik fejlesztése

Projekt tartalmának bemutatása: A fejlett világhoz hasonlóan Magyarországon is a második vezető halálok a rák. Vannak jól kezelhető daganatok, de olyanok is, ahol hatékony gyógymód hiányában a mortalitás nagyon magas. Különösen ezekben az esetekben szükség van új, innovatív gyógyítási eljárásokra. Ezen a területen jelentős áttörést hozhat a célzott/irányított tumorterápia. Ennek lényege, hogy a gyógyszer molekulákat egy, a tumosejteket nagy szelektivitással felismerő komponens segítségével juttatjuk a sejtekbe. Az alkalmazott kemoterápiás kezelésekkel szemben így az egészséges szövetek megkímélhetők, és a mellékhatások visszaszorítása által a paciens életminősége is jelentősen javul a kezelés során. A célzott terápiára alkalmazott konstrukciók többsége 3 komponensből áll. A hatóanyag, az irányító molekula és az ezeket összekapcsoló egység (linker). A kísérletek eddig elsősorban az ellenanyagok, mint célfelismerő egységek alkalmazását preferálták (Antibody Drug Conjugates; ADCs). Azonban mára kiderült, hogy az elért eredmények korlátozottak. ezért egyre nagyobb figyelem irányul a peptidalapú irányító molekulákra, amelyek kis koncentrációban is képesek nagy specifitással kötődni a tumorsepcifikus vagy túlexpresszált receptorokhoz. A peptidhordozó–hatóanyag konstrukciókkal végzett kísérletek nagyon bíztatóak. Azonban a tumorsejteken lévő receptorok korlátozott száma miatt, egy konjugátummal végzett kezelés nem mindig vezet eredményre. Ezért hasonlóan a kemoterápiához, kombinált kezelés lehet a megoldás. Itt ez azt jelenti, hogy különböző receptorokat felismerő irányító molekulákhoz különböző hatóanyagokat kapcsolunk és a velük végzett kombinált kezeléssel lehet a hatást fokozni. Figyelembe véve, hogy számos tumortípus kezelését kell így megoldani, érdemes nagyszámú kombinációt kialakítani. Kutatásunkban arra teszünk kísérletet, hogy olyan vegyülettárakat hozzunk létre, amelyekben az elemek sokféle kombinációban kapcsolhatok egymáshoz növelve a célzott tumorterápiára alkalmas konjugátumok tárházát.

Developing a high-throughput innovative chemistry and informatics platform to support pharmaceutical drug discovery projects

The aim of the project is to establish a novel chemical technology, supported by cheminformatics and state-of-the-art instrumentation, towards the selective synthesis of chemical compounds featuring high fsp3 characteristics. Furthermore, we aim to develop a number of novel 3 dimensional scaffolds describing exemplified structures in the 1000s for further biological assay measurements.

Official project details:

Kedvezményezett neve: ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zrt.
Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.1-15-2015-00069
Szerződött támogatás összege: 90.765.420 Ft
Támogatás mértéke: 45.47 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. november 13.
Projekt címe: Saját fejlesztésű nagyáteresztő képességű innovatív kémiai és informatikai platform új 3-dimenziós templátok tervezésére, kísérleti validálására és gyártására a gyógyszeripar klinikai sikerarányának javítására

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja egy olyan tervezési koncepció, software alkalmazás és kémiai technológia kifejlesztése, amely egy hatalmas új kémiai tér és ehhez tartozó új molekulavázak és ezekből származtatható molekulák szintézisét teszi lehetővé a gyógyszeripari piac számára. A kifejleszteni kívánt technológia a nemzetközi gyógyszeriparban a gyógyszerfejlesztés klinikai sikerarányát jelentősen javító 3-dimenziós vagy térbeli szerkezettel rendelkező új molekulák elérhetőségét teszi lehetővé nagy számban és nagy áteresztőképességgel.

Development of a flow chemistry and pyrolysis platform for pharmaceutical, cosmetics and agrochemical applications in combination with novel nanoformulation processes ComInnex’s innovative project,  gained support from the National Development Agency during Fall 2012. Funding came under the program, “Market-oriented research and development project support.” This project was successfully completed. Name of the project: Development of a flow chemistry and pyrolysis platform for pharmaceutical, cosmetics and agrochemical applications in combination with novel nanoformulation processes. Contract number: KMR_12-1-2012-0218. Support receivable: 72,329,200 HUF Total project budget: 175,232,000 HUF Description of the project: In the successfully accomplished project convenient and practically useful high pressure flow and pyrolysis technologies have been developed. These new capabilities will enable chemists to tap in a safe and effective manner into an extended chemical space that is not accessible by traditional laboratory chemistry methods. The expanded chemical space will open new opportunities for the synthesis of novel skeletons or molecular frameworks. The newly developed innovative platform is capable of carrying out well-controlled reactions at extremely high temperatures or pressure either as flow or traditional batch chemistry in small and medium scale quantities. In addition, the new platform facilitates the production and the evaluation of numerous previously unstudied compound classes.